LINIE RYSUNKOWE

Żeby rysunek techniczny był wyraźny, przejrzysty i czytelny stosujemy różne rodzaje i odmiany linii. Inne linie stosuje się do narysowania krawędzi przedmiotu, inne do zaznaczenia osi symetrii a jeszcze inne do zwymiarowania go.

To jaką, w danej sytuacji, linię należy zastosować na rysunku określa ściśle Polska Norma PN-82/N-01616. Wspomniana norma określa linie do stosowania w różnych odmianach rysunku tecnicznego - maszynowego, budowlanego i elektrycznego. Poniżej przedstawię te rodzaje linii, które dotyczą rysunku technicznego maszynowego i są niezbędne do opanowania podstaw rysunku technicznego.

Do wykonywania rysunków technicznych maszynowych służą następujące rodzaje linii:

   - linia ciągła
   - linia kreskowa
   - linia punktowa
   - linia falista

Poza tym rozróżnia się linie:

   - linia gruba (o grubości a)
   - linia cienka (o grubości b=a/3)

Grubość linii należy dobierać w zależności od wielkości rysowanego przedmiotu i stopnia złożoności jego budowy. Wybrana grupa grubości linii (grubych i cienkich) powinna być jednakowa dla wszystkich rysunków wykonanych na jednym arkuszu. Np. jeżeli grubość linii grubej wynosi 0,5 mm, to linia cienka powinna mieć grubość 0,18 mm lub jeżeli linia gruba ma grubość 0,7 mm to linia cienka 0,25 mm.

RODZAJ LINII ZASTOSOWANIE LINII
ciągłą gruba - widoczne krawędzie i wyraźne zarysy przedmiotów w widokach i przekrojach,
- linie obramowania arkusza,
- zewnętrzny zarys tabliczki rysunkowej,
- krótkie kreski oznaczające końce płaszczyzny przekroju.
ciągła cienka - linie wymiarowe
- pomocnicze linie wymiarowe,
- kreskowanie przekrojów.
punktowa cienka - osie symetrii
- ślady płaszczyzn symetrii
kreskowa cienka - niewidoczne krawędzie i zarysy przedmiotów
falista cienka - linie urwania i przerwania przedmiotów
- linie ograniczające przekroje cząstkowe

 

OBRAMOWANIE RYSUNKÓW

Na każdym rysunku technicznym bez względu na to jakiego jest formatu należy wykonać obramowanie. Ramka powinna być wykonana linią ciągłą grubą w odległości 5mm od krawędzi arkusza.

>>>> PRZYKŁADOWY RYSUNEK Z RÓŻNYMI LINIAMI